វីនប៊ី ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លីមីតធីត
ការផលិតទៀនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល 20 ឆ្នាំ។

វីដេអូ

ធុងទៀនពណ៌ amber ច្រើនទំហំជាមួយគម្របឈើ

ធុងទៀនកញ្ចក់ 24oz សម្រាប់ធ្វើទៀន

ក្រមួនធ្វើពីឈើ ក្រមួន កែវក្លិនក្រអូប

Reed diffuser container with difuser sticks

បាញ់ថ្នាំដាក់ទៀនកែវ ប៉ូលាសម្រាប់ទៀនក្រអូប

ពាងទៀនកែវ OEM ដែលកកសម្រាប់ធ្វើទៀន

ទៀនគ្រីស្តាល់ក្លិនក្រអូបនៅក្នុងពាងកែវ

ទៀនសំណប៉ាហាំងដែកតូចដែលមានស្លាកលំនាំតាមតម្រូវការ

Reed diffuser និងសំណុំអំណោយទៀនក្លិនក្រអូប


ព្រឹត្តិបត្រ រង់ចាំការអាប់ដេត

ផ្ញើ