វីនប៊ី ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លីមីតធីត
ការផលិតទៀនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល 20 ឆ្នាំ។

2021 និន្នាការថ្មីនៃទៀនម៉ាស្សាបានចាប់ផ្តើម

2021 និន្នាការថ្មីនៃទៀនម៉ាស្សាបានចាប់ផ្តើម

យើងបានបើកដំណើរការ ទៀនម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប សម្រាប់ទៀន SPA នៅក្នុងធុងទៀនសេរ៉ាមិចដ៏ប្រណិត សូមស្វែងរកការរចនាថ្មីមួយចំនួន ទៀនម៉ាស្សាក្លិនក្រអូបខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

TC17-16 TC17-9TC20-8


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

ព្រឹត្តិបត្រ រង់ចាំការអាប់ដេត

ផ្ញើ